Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα Τεύχος 4

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα Τεύχος 4

Περιεχόμενα/Contents

 Η Διαχείριση των Πολιτισμικών Πόρων σε μία Ψηφιακή Διάσταση

 Moving Cultural Resources Management in Digital and Cyber Space

 Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις σε συνέδρια / Publications & Presentations (2000).

 • Aναφορές/References
 • Τεχνικές εκθέσεις / technical reports

 Ψηφιακός Αρχαιολογικός Χάρτης Λασιθίου, Κρήτης
http://www1.ims.forth.gr/maps/website/imslasithi2001

 • Γενικές Πληροφορίες
 • Δράσεις

 Digital Archaeological Map of Lasithi, E. Crete, Greece
http://www1.ims.forth.gr/maps/website/imslasithi2001

 • General Information
 • Activities

 Συνέδρια / Conferences (2001).
 Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος 2000 / Research Projects of the Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-environment, 2000

 • Eβραϊκό Νεκροταφείο της Αλεξάνδρειας, Αίγυπτος.
 • Old Jewish Cemetery, Alexandria, Egypt.
 • Tσουκαλιά Αλοννήσου
 • Tsoukalia, Alonnisos 2000 - Phase II
 • Λευκίμμη, Ν. Κέρκυρα
 • Lefkimmi, S. Corfu
 • Tύμβος Πελασγίας, Λαμία.
 • Τumulus of Pelasgia, Lamia
 • Iτανος, Λασίθι.
 • Itanos, Lasithi.
 • Δήλος – Αγορά των Ιταλών.
 • Delos – Italian Agora.
 • Αποτυπώσεις GPS στην ευρύτερη περιοχή της Ζάκρου, A. Κρήτη.
 • GPS Mapping in the wider region of Zakros, E. Crete.
 • Μυκηναϊκό Διμήνι, Μαγνησίας. Φάση III.
 • Μycenaean Dimini, Magnesia. Phase III.
 • Tαφικοί τύμβοι του Έβρου, Θράκη.
 • Burial Mounds, Evros, Thrace.
 • Ασίνη (Καρμανιόλα), Αργολίδα.
 • Asine (Karmaniola), Argolid.
 • Aνάλυση Λιθοτεχνίας από την Επιφανειακή έρευνα στον Αλμυρό, Θεσσαλία.
 • Chipped and Ground Stone Tool Analysis from the Surface Survey in Almyros, Thessaly.
 • Aνάλυση Λιθοτεχνίας από την θέση Αλαί, Φθιώτιδα.
 • Lithic Analysis of Chipped-Stone Material from Halai (Theologos), C. Greece.

 Κοινό Ερευνητικό και Τεχνολογικό Πρόγραμμα Ελλάδας-Κίνας
 Τhe Joint Research and Technology Programme between China and Greece
 Κοινό Ερευνητικό και Τεχνολογικό Πρόγραμμα Ελλάδας-Κύπρου
 Joint Research and Technology Programme between Cyprus and Greece
 Μινωϊκά Ιερά Κορυφής: Κατασκευή Μοντέλου Πολιτισμικού Τοπίου μέσω των Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 Minoan Peak Sanctuaries: Building a Cultural Landscape through a GIS Approach
 Άλλες δραστηριότητες

 • Σπήλαιο του Ζα, Νάξος.
 • Za Cave, Naxos.
 • Απόστολος Σαρρής