Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
On the Emergence of European Avant-Garde Theatre

Antonis Glytzouris, «On the Emergence of European Avant-Garde Theatre», Theatre History Studies, 28 (2008) 131-146.

  • Αντώνης Γλυτζουρής