Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η αβάσταχτη ελαφρότητα της Ιστορίας: Η Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου του Νικόλαου Λάσκαρη ως πηγή της Ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, “Η αβάσταχτη ελαφρότητα της Ιστορίας: Η Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου του Νικόλαου Λάσκαρη ως πηγή της Ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου,”  στο: Αλεξία Αλτουβά (επιμ.), Πηγές της έρευνας στη σύγχρονη ελληνική θεατρολογία, Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, 2021, 131-136.

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, “Η αβάσταχτη ελαφρότητα της Ιστορίας: Η Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου του Νικόλαου Λάσκαρη ως πηγή της Ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου,”  στο: Αλεξία Αλτουβά (επιμ.), Πηγές της έρευνας στη σύγχρονη ελληνική θεατρολογία, Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, 2021, 131-136.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη