Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Λιμπρέτα οπερετών από το αρχείο του Ν.Ι. Λάσκαρη

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Λιμπρέτα οπερετών από το αρχείο του Ν.Ι. Λάσκαρη», στο: Α. Βασιλείου, Κ. Γεωργιάδη, Α. Δημητριάδης, Κ. Ριτσάτου (επιμ.), Ιστορία και ιστοριογραφία του νεοελληνικού θεάτρου, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ITE, 2020, 37-46.

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Λιμπρέτα οπερετών από το αρχείο του Ν.Ι. Λάσκαρη», στο: Α. Βασιλείου, Κ. Γεωργιάδη, Α. Δημητριάδης, Κ. Ριτσάτου (επιμ.), Ιστορία και ιστοριογραφία του νεοελληνικού θεάτρου, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ITE, 2020, 37-46.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη