Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Seafaring Lives at the crossroads of Mediterranean maritime history

Delis, Apostolos. "Seafaring Lives at the crossroads of Mediterranean maritime history" International Journal of Maritime History 32, 2 (2020): 464-478

  • Απόστολος Δελής
https://doi.org/10.1177/0843871420924240