Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Rural Hinterland of Karaferye: Settlements, Divisions, and the Çiftlik Phenomenon (Seventeenth-Eighteenth Centuries)
ISBN: 978-960-524-455-2

Antonis Anastasopoulos και Eleni Gara, ‘The Rural Hinterland of Karaferye: Settlements, Divisions, and the Çiftlik Phenomenon (Seventeenth-Eighteenth Centuries)’, στο Elias Kolovos (επιμ.), Ottoman Rural Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012, Crete University Press, Ρέθυμνο 2015, 261-291

  • Αντώνης Αναστασόπουλος