Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ισλαμικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου από την Κρήτη [Islamic gravestones of the Ottoman period from Crete]
ISBN: 978-960-386-463-9

Αντώνης Αναστασόπουλος, «Ισλαμικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου από την Κρήτη», στο Παυλίνα Καραναστάση, Αναστασία Τζιγκουνάκη, Χριστίνα Τσιγωνάκη (επιμ.), Αρχαιολογικό έργο Κρήτης 4. Πρακτικά 4ης Συνάντησης. Ρέθυμνο, 24-27 Νοεμβρίου 2016, τ. Α΄, ΥΠ.ΠΟ.Α. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 2020, 395-405

  • Αντώνης Αναστασόπουλος