Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Law and Morality in Ottoman Society: The Case of Narcotic Substances

M. Sariyannis, “Law and Morality in Ottoman Society: The Case of Narcotic Substances”, στο E. Kolovos, Ph. Kotzageorges, S. Laiou, M. Sariyannis (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans and the Greek Lands: Studies in Honor of John C. Alexander, Istanbul: Isis Press 2007, σελ. 307-321.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης