Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μια πηγή για την πνευματική ζωή της οθωμανικής Κρήτης του 18ου αιώνα [A Source for the Cultural Life of the 18th-century Ottoman Crete]

Μ. Σαρηγιάννης, «Μια πηγή για την πνευματική ζωή της οθωμανικής Κρήτης του 18ου αιώνα», Αριάδνη 13 (2007), σελ. 79-99.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης