Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Rebellious Janissaries: Two Military Mutinies in Candia (1688, 1762) and their Aftermaths

M. Sariyannis, “Rebellious Janissaries: Two Military Mutinies in Candia (1688, 1762) and their Aftermaths”, στο Antonis Anastasopoulos (επιμ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840 (Halcyon Days in Crete VI, A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2006) (Rethymno: Crete University Press 2008), 255-274.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης