Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Prostitution in Ottoman Istanbul, Late Sixteenth-Early Eighteenth Century

M. Sariyannis, “Prostitution in Ottoman Istanbul, Late Sixteenth-Early Eighteenth Century”, Turcica 40 (2008), 37-65.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης