Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

M. Sariyannis,  « Le fonds ottoman du metochion sinaïtique à Candie », Documents de travail du CETOBAC No 1 (Janvier 2010): Les archives de l’insularité ottomane, sous la direction de Nicolas Vatin et Gilles Veinstein, σελ. 28-32.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης