Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ένας ετερόδοξος μουσουλμάνος στην Κρήτη του 18ου αιώνα [A Heterodox Muslim in 18th Century Crete]

Μ. Σαρηγιάννης, «Ένας ετερόδοξος μουσουλμάνος στην Κρήτη του 18ου αιώνα», Κ. Λάππας – Α. Αναστασόπουλος – Η. Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2010, σελ. 371-385.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης