Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Notes on the Ottoman Poll-Tax Reforms of the Late Seventeenth Century: The Case of Crete

M. Sariyannis, “Notes on the Ottoman Poll-Tax Reforms of the Late Seventeenth Century: The Case of Crete”, Journal of Economic and Social History of the Orient 54 (2011), 39-61.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης