Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι Φαναριώτες και η οθωμανική παράδοση: Επιδράσεις και στεγανά, 17ος-18ος αιώνες [Phanariots and Ottoman tradition: influences and barriers, seventeenth and eighteenth centuries]

Μ. Σαρηγιάννης, «Οι Φαναριώτες και η οθωμανική παράδοση: Επιδράσεις και στεγανά, 17ος-18ος αιώνες», Γ. Σαλακίδης (επιμ.), Τουρκολογικά. Τιμητικός τόμος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου, Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης 2011, σελ. 305-322.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης