Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Catholic Pirates and Greek Merchants. A Maritime History of the Mediterranean

M. Sariyannis, Βιβλιοπαρουσίαση: Molly Greene, Catholic Pirates and Greek Merchants. A Maritime History of the Mediterranean, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010. International Journal of Middle East Studies 44 (2012), 170-172.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης