Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Images of the Mediterranean in an Ottoman Pirate Novel from the Late Seventeenth Century

M. Sariyannis, “Images of the Mediterranean in an Ottoman Pirate Novel from the Late Seventeenth Century”, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies 39 [Essays in honor of Thomas D. Goodrich, Part I] (2012), 189-204.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης