Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η πολιτειακή ορολογία στα οθωμανικά κείμενα των Οργανικών Χαρτών [Political terminology in the Ottoman texts of the Constitutions of Samos]

Μ. Σαρηγιάννης, «Η πολιτειακή ορολογία στα οθωμανικά κείμενα των Οργανικών Χαρτών», στο Σ. Λαΐου (επιμ.), Συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου (Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 2013), 187-211.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης