Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Time, Work and Pleasure: A Preliminary Approach to Leisure in Ottoman Mentality

M. Sariyannis, “Time, Work and Pleasure: A Preliminary Approach to Leisure in Ottoman Mentality”, in M. Sariyannis (ed.-in-chief), New Trends in Ottoman Studies. Papers presented at the 20th CIEPO Symposium, Rethymno, 27 June – 1 July 2012, Rethymno: University of Crete, Dept. of History and Archaeology – Institute for Mediterranean Studies/Foundation for Research and Technology-Hellas 2014 (ηλεκτρονική έκδοση), 797-811.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης