Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Studies in Pre-Ottoman Turkey and the Ottomans

M. Sariyannis, Bιβλιοπαρουσίαση: Elizabeth A. Zachariadou, Studies in Pre-Ottoman Turkey and the Ottomans, Ashgate Variorum (Variorum collected studies series) 2007, p. xiv+332, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 19 (2015), 401-406.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης