Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Animals and People in the Ottoman Empire

M. Sariyannis, Βιβλιοπαρουσίαση: Suraiya Faroqhi, Animals and People in the Ottoman Empire, Istanbul: Eren 2010, Turcica 46 (2015), 358-361.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης