Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Tâshkubrî’zâdah, Ahmad ibn Mustafa

M. Sariyannis, “Tâshkubrî’zâdah, Ahmad ibn Mustafa”, στο M. Sgarbi (επιμ.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (Springer 2015).

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης