Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εικόνες των αρχαίων Ελλήνων στις οθωμανικές γραμματειακές πηγές πριν από τον 19ο αιώνα [Images of ancient Greeks in Ottoman literary sources before the nineteenth century]

Μ. Σαρηγιάννης, «Εικόνες των αρχαίων Ελλήνων στις οθωμανικές γραμματειακές πηγές πριν από τον 19ο αιώνα», Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Καραμανωλάκης (επιμ.), Έλλην – Ρωμηός – Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, Αθήνα, εκδόσεις Ευρασία, 2018, σελ. 229-244.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης