Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Το σουλτανικό χαρέμι. Γυναίκες και εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

M. Sariyannis, Βιβλιοπαρουσίαση: Leslie P. Pierce, Το σουλτανικό χαρέμι. Γυναίκες και εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2018. Ιστορία της Τέχνης 8 (2019), 197-199.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης