Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Birgivî, Mehmed Efendi

M. Sariyannis, “Birgivî, Mehmed Efendi”, στο M. Sgarbi (επιμ.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (Springer 2020).

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης