Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Les Russes, les Anglais et les Rum: quand les reaya devinrent rebelles
ISBN: 9782251450711

M. Sariyannis, «Les Russes, les Anglais et les Rum: quand les reaya devinrent rebelles», στο Elisabetta Borromeo και Nicolas Vatin (επιμ.), Les Ottomans par eux-mêmes, Παρίσι, Les Belles Lettres 2020, 259-265.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης