Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
L’interprète et le prédicateur. Extrait d'une conversation entre Panayotis Nicoussios alias Mamonas et Vani Efendi (1662)

M. Sariyannis, «L’interprète et le prédicateur. Extrait d'une conversation entre Panayotis Nicoussios alias Mamonas et Vani Efendi (1662)», στο Elisabetta Borromeo και Nicolas Vatin (επιμ.), Les Ottomans par eux-mêmes, Παρίσι, Les Belles Lettres 2020, 323-327.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης