Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
La vie ennuyeuse d’un intellectuel

M. Sariyannis, «La vie ennuyeuse d’un intellectuel», στο Elisabetta Borromeo και Nicolas Vatin (επιμ.), Les Ottomans par eux-mêmes, Παρίσι, Les Belles Lettres 2020, 433-437.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης