Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το απομνημόνευμα ως αυτοπρόσωπη αφήγηση: τα κείμενα του Μοραΐτη Γιουσούφ Μπέη και του Καμπουτλή Βασφή Εφέντη [Memoirs as ego-documents: the narratives of Yusuf Bey Moravî and Kabudlı Vasfî Efendi]

Μ. Σαρηγιάννης (μαζί με Σοφία Λαΐου), «Το απομνημόνευμα ως αυτοπρόσωπη αφήγηση: τα κείμενα του Μοραΐτη Γιουσούφ Μπέη και του Καμπουτλή Βασφή Εφέντη», στο Δημήτρης Δημητρόπουλος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Νίκη Μαρωνίτη, Παντελής Μπουκάλας (επιμ.), 1821 και απομνημόνευμα. Ιστορική χρήση και ιστοριογραφική γνώση (Πρακτικά συνεδρίου), Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2020, 211-226.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης