Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

M. Sariyannis, “Knowledge and control of the future in Ottoman thought”, Aca’ib: Occasional papers on the Ottoman perceptions of the supernatural 1 (2020), 49-84

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
https://doi.org/10.26225/weyr-2s98