Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Sociability, Public Life, and Decorum

M. Sariyannis, “Sociability, Public Life, and Decorum”, in Shirine Hamadeh – Çiğdem Kafescioğlu (eds), A Companion to Early Modern Istanbul (Brill’s Companions to European History 26), Leiden: Brill 2021, 473-502.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης