Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μαρσιλιάνα, σάικα, σαϊτιά, λόντρα, ταρτάνα, γαβάρα [Marsiliana, saika, saetee, lontra, tartan, gabara]
ISBN: 978-960-6829-55-0

Apostolos Delis and Kostas Damianidis, «Μαρσιλιάνα, σάικα, σαϊτιά, λόντρα, ταρτάνα, γαβάρα», in Kostas Damianidis (eds), Ναυς. Πλοία και ναυπηγική στον ελληνικό κόσμο, Polaris Editions: (Athens, 2014), 300-15.

  • Απόστολος Δελής
  • Κώστας Δαμιανίδης