Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Islamic Gravestones of Ottoman Rethymno: Preliminary Remarks and Thoughts about Them
ISBN: 978-960-524-271-8

A. Anastasopoulos, "The Islamic Gravestones of Ottoman Rethymno: Preliminary Remarks and Thoughts about Them", στο, The Eastern Mediterranean Under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI, A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2006, επιμ. Αντώνης Αναστασόπουλος, Crete University Press, Ρέθυμνο 2008, 317-329.

  • Αντώνης Αναστασόπουλος