Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το 1821 στην Κρήτη και η σημασία των οθωμανικών πηγών [The 1821 Greek War of Independence in Crete and the Importance of Ottoman Sources]

Spyropoulos Yannis, “Το 1821 στην Κρήτη και η σημασία των οθωμανικών πηγών”, Forthcoming in Panagiotis Stathis (ed.), Το 1821 στην Κρήτη, Athens: Asini, 2022.

  • Γιάννης Σπυρόπουλος