Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γιάννης Σπυρόπουλος

Ερευνητής Β
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Ο Γιάννης Σπυρόπουλος σπούδασε ιστορία στην Κομοτηνή (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας) και τουρκολογία στο Ρέθυμνο (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών), όπου συνέχισε με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής με τίτλο «Κοινωνική, διοικητική, οικονομική και πολιτική διάσταση του οθωμανικού στρατού: οι γενίτσαροι της Κρήτης, 1750-1826» (2014). Κατά τη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής υπήρξε υπότροφος ερευνητής του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (2010-2013) και του ερευνητικού κέντρου Research Center for Anatolian Civilizations (Koç Foundation) στην Κωνσταντινούπολη (2009-2010). Ως μεταδιδάκτορας έχει εργαστεί στο Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (EHESS, CNRS, Collège de France) στο Παρίσι (2015-2016) και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ, 2016-2017, 2017-2018). Από το 2019 είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ERC “JANET: Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την πρώιμη νεότερη Μεσόγειο και οι δημοσιεύσεις του ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με θέματα όπως η μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία στα Βαλκάνια, ο θεσμός της δουλείας, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αφρικανική διασπορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ιστορία της οθωμανικής Κρήτης και η οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία των οθωμανικών στρατιωτικών θεσμών. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Οθωμανική διοίκηση και κοινωνία στην προεπαναστατική δυτική Κρήτη: αρχειακές μαρτυρίες (1817-1819) και έχει δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους, ελληνικά και ξένα περιοδικά, όπως τα International Journal of Turkish Studies, Turcica, Turkish Historical Review, European Journal of Turkish Studies και Water History.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΌΝΟΜΑ: Γιάννης Σπυρόπουλος

ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Ελευθέριος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 Ιανουαρίου 1981

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ: Ερευνητής Γ΄ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 119, Μελισσηνού & Ν. Φωκά 130, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  28310 25146 & 56627, Fax: 28310 25810 (κιν. 6972017274)

EMAIL: spyropoulosy@gmail.com, spyropoulos@ims.forth.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2008-2014: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Διδακτορική διατριβή: «Κοινωνική, διοικητική, οικονομική και πολιτική διάσταση του οθωμανικού στρατού: οι γενίτσαροι της Κρήτης, 1750-1826». Επιβλέπων καθηγητής: Αντώνης Αναστασόπουλος. Βαθμός «άριστα».

 

2004-2008: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία. Διπλωματική εργασία: «Δούλοι και απελεύθεροι στην πρώιμη οθωμανική Κρήτη». Επιβλέπων καθηγητής: Αντώνης Αναστασόπουλος. Βαθμός: «άριστα».

 

2006-2007: Πανεπιστήμιο Boğaziçi, Τμήμα Ιστορίας. Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σύνταξη τμήματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μέσω του προγράμματος ERASMUS.

 

1999-2003: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Βαθμός: 7,94/10.

 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ/ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά, τουρκικά, γαλλικά

 

Παλαιογραφία

Οθωμανική: Παρακολούθηση μαθημάτων οθωμανικής παλαιογραφίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα πανεπιστήμια Κρήτης και Boğaziçi. Έρευνα/μετάφραση οθωμανικών αρχειακών πηγών, προερχομένων από αρχεία της Κωνσταντινούπολης (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), της Κρήτης (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου· Γενικά Αρχεία του Κράτους, Παράρτημα νομού Ρεθύμνης), της Βέροιας (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Παράρτημα νομού Ημαθίας) και της Aix-en-Provence (Archives Nationales d’Outre-Mer). Διδασκαλία οθωμανικής παλαιογραφίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τουρκολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ι.Τ.Ε.).

Γαλλική: Έρευνα σε αρχεία προξενικής αλληλογραφίας 17ου-19ου αιώνα στο Παρίσι (Archives Nationales de France· Ministère des Affaires Etrangères) και στη Νάντη (Archives Diplomatiques de Nantes).

Ελληνική: Παρακολούθηση μαθημάτων βυζαντινής παλαιογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2019: Επιλογή για χρηματοδότηση κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERC Starting Grant 2019. Η χρηματοδοτούμενη έρευνα τιτλοφορείται “JANET: Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean”. Το πρόγραμμα έχει ορίζοντα πενταετίας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.498.389 ευρώ.

 

2018-2019: Χρηματοδότηση κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο) της ερευνητικής πρότασης με τίτλο «Τοπικές ελίτ, φορολόγηση και “τσιφλικοποίηση” στα οθωμανικά Βαλκάνια του 18ου αιώνα: η περίπτωση της Βέροιας». Η πρόταση υποβλήθηκε μέσω του Πανεπιστημίου Κρήτης από τριμελή ομάδα ερευνητών αποτελούμενη από τους Αντώνη Αναστασόπουλο (ακαδημαϊκός σύμβουλος), Γιάννη Σπυρόπουλο και Στέφανο Πούλιο.

 

2017-2018: Μεταδιδακτορική υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Αθήνα) κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο) για διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Γενιτσαρικά δίκτυα στην πρώιμη νεώτερη Μεσόγειο (18ος-αρχές 19ου αιώνα)».

 

2015-2017: Μεταδιδακτορική υποτροφία από το Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. (Ρέθυμνο) στο πλαίσιο Δράσης με θέμα «Ιστορία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης», (Επιστημονική Περιοχή «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens) για διεξαγωγή έρευνας σε οθωμανικές αρχειακές πηγές με αντικείμενο τον εντοπισμό και αποδελτίωση πληροφοριών για τη διαχείριση του νερού.

 

2015: Μεταδιδακτορική υποτροφία του Κέντρου Ερευνών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Αθήνα) κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής για διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Γενιτσαρικά δίκτυα στην πρώιμη νεώτερη Μεσόγειο (18ος-αρχές 19ου αιώνα)» (λόγω των όρων της χρηματοδότησης που δεν επέτρεπαν την παράλληλη συμμετοχή μου σε άλλο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα, παραιτήθηκα της υποτροφίας προκειμένου να απασχοληθώ στην παραπάνω ερευνητική Δράση του Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.).

 

2015-2016: Μεταδιδακτορική υποτροφία Fernand Braudel-IFER (Παρίσι) (Fondation Maison des sciences de l’homme - Marie Curie Action Program - COFUND - FP7) κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής για διεξαγωγή έρευνας με θέμα “The Administration of Ottoman Western Crete on the Road to the Greek Revolution (1821)”.

 

2010-2014: Διδακτορική υποτροφία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. [2007-2013]) κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής για διεξαγωγή έρευνας και για τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής μου.

 

2009-2010: Διδακτορική υποτροφία Koç Research Center for Anatolian Civilizations (Κωνσταντινούπολη) κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής για διεξαγωγή έρευνας με θέμα “The Janissaries of Crete as a Military Unit and an Interest Group from the Second Half of the 18th Century to the Suppression of the Janissary Corps (1826)”.

 

2007: Μεταπτυχιακή υποτροφία Ousseimi Foundation (Γενεύη).

 

2006: «Βραβείο Μενέλαου Παρλαμά» Συλλόγου Ηρακλείου «Φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Ηράκλειο) για τη μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Πληθυσμός και παραγωγή στη Λήμνο στο τέλος του 15ου αιώνα: Μια προσπάθεια ανασύστασης με βάση το οθωμανικό κατάστιχο του 1490».

 

2006: Μεταπτυχιακή υποτροφία Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο).

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απρίλιος 2018-: εργασία στη θέση ερευνητή Γ΄ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

 

Φεβρουάριος 2020-Ιανουάριος 2025: Διευθυντής του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant “JANET: Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean” το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης έρευνας Horizon 2020 και πραγματοποιείται με φορέα υποδοχής το Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.

 

2018-: Διδασκαλία στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία (στα αγγλικά) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.

 

Μάιος 2018-Μάρτιος 2020: (Μαζί με τους Αντώνη Αναστασόπουλο και Στέφανο Πούλιο) συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Τοπικές ελίτ, φορολόγηση και “τσιφλικοποίηση” στα οθωμανικά Βαλκάνια του 18ου αιώνα: η περίπτωση της Βέροιας» του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο).

 

Απρίλιος 2017-Απρίλιος 2018: Διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στο Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. Η έρευνα έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο), έχει τίτλο «Γενιτσαρικά δίκτυα στην πρώιμη νεώτερη Μεσόγειο (18ος-αρχές 19ου αιώνα)» και πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του ερευνητή Β΄ του Ι.Μ.Σ. κ. Μαρίνου Σαρηγιάννη.

 

2016-2017: Διδασκαλία επί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα οθωμανικής παλαιογραφίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.

 

2015-2017: Διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στο Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα ζητήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων στην οθωμανική Κρήτη και έλαβε χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικής δράσης με τίτλο «Ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης» υπό την επιστημονική επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή οθωμανικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αντώνη Αναστασόπουλου.

 

2015-2016: Διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα “The Administration of Ottoman Western Crete on the Road to the Greek Revolution (1821)” στο Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (EHESS, CNRS, Collège de France) στο Παρίσι. Η αρχειακή έρευνα διεξήχθη στα προξενικά και διπλωματικά αρχεία του Παρισιού και της Νάντης.

 

2014-2015: Μεταγραφή από τα οθωμανικά τουρκικά και περιληπτική μετάφραση στα ελληνικά μέρους του δεύτερου ιεροδικαστικού κώδικα του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου (Τ.Α.Η.) που φυλάσσεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. Οι περιλήψεις πρόκειται να δημοσιευτούν στο πλαίσιο της έκδοσης του κώδικα από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη.

 

2013: Συμμετοχή στην επιμέλεια του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου CIÉPO 20 (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes), που διοργανώθηκε στο Ρέθυμνο στις 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2012.

 

2010-2014: Διεξαγωγή διδακτορικής έρευνας με τίτλο «Κοινωνική, διοικητική, οικονομική και πολιτική διάσταση του οθωμανικού στρατού: οι γενίτσαροι της Κρήτης, 1750-1826» και συγγραφή διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. [2007-2013]).

 

2009-2010: Διεξαγωγή διδακτορικής έρευνας με τίτλο “The Janissaries of Crete as a Military Unit and an Interest Group from the Second Half of the 18th Century to the Suppression of the Janissary Corps (1826)” στο ερευνητικό κέντρο Koç Research Center for Anatolian Civilizations (Κωνσταντινούπολη).

 

2008: Μεταγραφή από τα οθωμανικά τουρκικά και μετάφραση στα ελληνικά οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων της Βέροιας για λογαριασμό του Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.

 

2008: Μεταγραφή από τα οθωμανικά τουρκικά του οθωμανικού αρχείου του σιναϊτικού μετοχιού του Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο για λογαριασμό του Ιδρύματος Όρους Σινά.

 

2003: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Οργάνωση του Φωτογραφικού Αρχείου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής» με επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος την καθηγήτρια κ. Χριστίνα Κουλούρη.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλίο:

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, Οθωμανική διοίκηση και κοινωνία στην προεπαναστατική δυτική Κρήτη: αρχειακές μαρτυρίες (1817-1819), επιμ. Ασπασία Παπαδάκη, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ρέθυμνο 2015.

 

Επιμέλεια Τόμου:

 • Marinos Sariyannis (γεν. επιμ), Gülsün Aksoy-Aivali, Marina Demetriadou, Yannis Spyropoulos, Katerina Stathi και Yorgos Vidras (επιμ.), Antonis Anastasopoulos, Elias Kolovos (σύμβουλοι έκδοσης), New Trends in Ottoman Studies: Papers Presented at the 20th CIÉPO Symposium, Rethymno 27 June-1 July 2012, University of Crete – Department of History and Archaeology; Foundation for Research and Technology-Hellas – Institute for Mediterranean Studies, Ρέθυμνο 2014.

 

Άρθρα (δημοσιευμένα και υπό δημοσίευση κατόπιν κρίσης):

α. σε περιοδικά/συλλογικούς τόμους με τυφλή αξιολόγηση

 • Yannis Spyropoulos, Stefanos Poulios, and Antonis Anastasopoulos, “Çiftliks, Landed Elites, and Tax Allocation in Eighteenth-Century Ottoman Veroia”, European Journal of Turkish Studies, 30 (2020), 1-35.

 • Yannis Spyropoulos, “Janissary Politics on the Ottoman Periphery (18th-Early 19th c.)”, Marinos Sariyannis (επιμ.), Halcyon Days in Crete IX: Political Thought and Practice in the Ottoman Empire, Crete University Press, Ρέθυμνο 2019, 449-481.

 • Yannis Spyropoulos, “Running Water for the Officials, Rainwater for the Poor: Symbolic Use and Control of Water in Ottoman Crete”, Water History, 10/2-3 (2018), 103-112.

 • Yannis Spyropoulos, “Beys, Sheikhs, Kolbaşıs, and Godiyas: Some Notes on the Leading Figures of the Ottoman-African Diaspora”, Turcica, 48 (2017), 187-218.

 • Antonis Anastasopoulos και Yannis Spyropoulos, “Soldiers on an Ottoman Island: The Janissaries of Crete, Eighteenth-Early Nineteenth Centuries”, Turkish Historical Review, 8/1 (2017), 1-33.

 • Yannis Spyropoulos, “Slaves and Freedmen in 17 and Early 18 Century Ottoman Crete”, Turcica, 46 (2015), 177-204.

 • Yannis Spyropoulos, “The Creation of a Homogeneous Collective Identity: Towards a History of the Black People in the Ottoman Empire”, International Journal of Turkish Studies, 16/1-2 (2010), 25-46.

 

β. σε περιοδικά/συλλογικούς τόμους χωρίς τυφλή αξιολόγηση

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Μια ξεχασμένη ιστορία: Αφρικανικές κοινότητες στην οθωμανική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία», υπό δημοσίευση στο Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 21 (2020).

 • Yannis Spyropoulos, “Children of Janissaries and Janissary Youths beyond the Devşirme” υπό δημοσίευση στο Yahya Araz και İrfan Kokdaş (επιμ.), Aileler ve Çocukları: Osmanlı Dünyasında Ekonomik, Demografik ve Sosyal Dinamikler, İstanbul Kitap Yayınevi, Κωνσταντινούπολη 2020.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Το 1821 στην Κρήτη και η σημασία των οθωμανικών πηγών», υπό δημοσίευση στο Παναγιώτης Στάθης (επιμ.), Το 1821 στην Κρήτη, Ασίνη, Αθήνα 2020.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Το οθωμανικό φρούριο της Σπιναλόγκας από την κατάκτησή του (1715) μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα», Τα ιστορικά, 71 (2020), 113-140.

 • Yannis Spyropoulos, « Île des vins ou sombre écueil ? Points de vue ottomans sur les massacres de Chio. Pétition adressée au sultan Mahmud II (15 juin 1822) », στο Elisabetta Borromeo και Nicolas Vatin (επιμ.), Les Ottomans par eux-mêmes, Les Belles Lettres, Παρίσι 2020, 253-257.

 • Yannis Spyropoulos, “Janissaries: A Key Institution for Writing the Economic and Political History of Ottoman Muslims in the Early Modern Period”, στο Historical Reporter/ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 29 (2019), 104-133.

 • Antonis Anastasopoulos, Stefanos Poulios και Yannis Spyropoulos, “The Spread of Çiftliks (Large Estates) in the Eighteenth-Century Ottoman Balkans: The Case of the District of Veroia”, στο D.-C. Rogojanu και G. Boda (επιμ.), History, Culture and Research, vol. 3, Cetatea de Scaun, Τιργκόβιστε 2019, 90-109.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Βεντέτες “υπέρ πίστεως και πατρίδος”; Ενδοχριστιανική βία και πολιτική στα Σφακιά στις παραμονές του 1821», στο Δημήτρης Δημητρόπουλος, Χρήστος Λούκος και Παναγιώτης Μιχαηλάρης (επιμ.), Όψεις της Επανάστασης του 1821, Μνήμων, Αθήνα 2018, 107-122.

 • Yannis Spyropoulos, “Status Claims, Religion and Slave Ownership in Early Ottoman Crete (1650-1720)”, στο Evangelia Balta, Yorgos Dedes, Emin Nedret İşli και M. Sabri Koz (επιμ.), Yücel Dağlı Anısına: “geldi Yücel, gitti Yücel. bir nefes gibi...”, Turkuaz, Κωνσταντινούπολη 2011, 469-493.

 • Μαρίνος Σαρηγιάννης και Γιάννης Σπυρόπουλος, «Το οθωμανικό αρχείο του σιναϊτικού μετοχίου του Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο Κρήτης (1573-1849)», στο Σιναϊτικά μετόχια σε Κρήτη και Κύπρο, Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθήνα 2009, 71-98.

 

Βιβλιοκρισία

 • Yannis Spyropoulos, “Book Review of Basil C. Gounaris, ‘See how the Gods Favour Sacrilege’: English Views and Politics on Candia under Siege (1645-1669), Athens: Institute of Historical Research/NHRF-Department of Neohellenic Research, 2012”, The Historical Review/La Revue Historique, 10 (2013), 297-299.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΟΜΙΛΙΕΣ

 • Yannis Spyropoulos, “Janissary Networks of Izmir and beyond: Ethnic, Regimental, Trans-provincial, and International Connections”, στη διαδικτυακή διημερίδα με τίτλο “JANET: Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean”, η οποία διοργανώθηκε από το Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος ERC StG 2019 (αρ. Έργου 849911) στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2020.

 • Antonis Anastasopoulos, Stefanos Poulios και Yannis Spyropoulos, “The Spread of Çiftliks (Large Estates) in the Eighteenth-Century Ottoman Balkans: The Case of the District of Veroia”, στο 3ο διεθνές συνέδριο History, Culture and Research, που διοργάνωσε το Museum of Dacian and Roman Civilization στη Ντέβα στις 1-2 Νοέμβρη 2019.

 • Yannis Spyropoulos, “Janissary Networks in the Mediterranean (18th–Early 19th Centuries)”, ανακοίνωση στο συνέδριο CIEPO-23, το οποίο διοργάνωση η Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes μαζί με τα New Bulgarian University και American University στη Σόφια στις 11-15 Σεπτέμβρη 2018.

 • Antonis Anastasopoulos, Stefanos Poulios και Yannis Spyropoulos, “‘Chiftlicisation’ in the 18th-Century Ottoman Balkans: Preliminary Remarks about the District of Veroia”, ανακοίνωση στο συνέδριο CIEPO-23, το οποίο διοργάνωσε η Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes μαζί με το New Bulgarian University και το American University στη Σόφια στις 11-15 Σεπτέμβρη 2018.

 • Yannis Spyropoulos, «Γενίτσαροι: ένας θεσμός «κλειδί» για την κατανόηση της οικονομικής και πολιτικής ιστορίας των οθωμανών μουσουλμάνων στην πρώιμη νεώτερη εποχή», ανακοίνωση στο 39ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Μαΐου 2018.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Μια άγνωστη διασπορά: γενιτσαρικά δίκτυα στη Μεσόγειο (18ος-αρχές 19ου αιώνα)», ομιλία στο πλαίσιο του Σεμιναρίου του Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη στις 14 Δεκεμβρίου 2017.

 • Yannis Spyropoulos, “Reassessing the Role of Christian Violence in Pre-1821 Ottoman Crete”, ανακοίνωση στο συνέδριο 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski και την International Association of Ottoman Social and Economic History (IAOSEH) στη Σόφια στις 24-28 Ιουλίου 2017.

 • Μαρία Βακονδίου και Γιάννης Σπυρόπουλος, «Υδάτινο περιβάλλον και διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου: βάση δεδομένων waterincrete.ims.forth.gr και ιστορικά πορίσματα», ομιλία στην εκδήλωση παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των ερευνητικών Δράσεων «Ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης» και «Κοινωνικές παράμετροι και επιπτώσεις του φαινομένου της ασθένειας: μια ιστορική προσέγγιση», που διοργανώθηκε από το Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. στο Ρέθυμνο στις 19 Μαΐου 2017.

 • Yannis Spyropoulos, “Running Water for the Officials, Rain Water for the Poor: Symbolic Use and Control of Water in Ottoman Crete”, ανακοίνωση στο συνέδριο CIEPO-22 που διοργανώθηκε από το Karadeniz Teknik Üniversitesi και την Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO) στην Τραπεζούντα στις 4-8 Οκτωβρίου 2016.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Μια ξεχασμένη ιστορία: Αφρικανικές κοινότητες στην οθωμανική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία», ομιλία στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στις 22 Ιουνίου 2016.

 • Κωνσταντίνα Ζάνου, Maurizio Isabella, Σία Αναγνωστοπούλου, Αντώνης Λιάκος, Άντα Διάλλα και Γιάννης Σπυρόπουλος, «Συζητήσεις για την ιστορία: Ήταν η Ελληνική Επανάσταση μοναδική; Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο “Mediterranean Diasporas: Politics and Ideas in the Long 19th Century” (edited by Konstantina Zanou and Maurizio Isabella)», ανοικτή συζήτηση που διοργανώθηκε από το περιοδικό «Χρόνος» στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2016.

 • Yannis Spyropoulos, “Mahmudian Politics and Christian Violence in Prerevolutionary Ottoman Crete (1817-1821)”, ανακοίνωση στην ημερίδα “Réunion du CETOBaC” που διοργανώθηκε στην EHESS-École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι στις 12 Νοεμβρίου 2015.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Ο στρατός της Κρήτης (1750-1826): Οργάνωση, λειτουργίες, οικονομία, πολιτική», συμμετοχή με poster στην ημερίδα «Ηράκλειτος ΙΙ: Το πανεπιστήμιο Κρήτης στην υπηρεσία της έρευνας» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις 20 Οκτωβρίου 2015.

 • Nicolas Vatin και Yannis Spyropoulos, « Comment traiter les rebelles (1572, 1822)? », ομιλία στο σεμινάριο « Les Ottomans par eux-mêmes » που διοργανώθηκε από το Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBaC) στο Institut d’Études Arabes, Turques et Islamiques (Collège de France) στο Παρίσι στις 14 Οκτωβρίου 2015.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Βεντέτες “υπέρ Πίστεως και Πατρίδος”; Ενδοχριστιανική βία και πολιτική στα Σφακιά στις παραμονές του 1821», ανακοίνωση στο συνέδριο «Όψεις της Επανάστασης του 1821» που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ) και το περιοδικό Μνήμων στην Αθήνα στις 12-13 Ιουνίου 2015.

 • Yannis Spyropoulos, “The Imperial Janissaries of Crete, 1669-1826”, ανακοίνωση στο συνέδριο “International Conference on Ottoman Studies I: Janissaries/Uluslararası Osmanlı Çalışmaları Konferansı I: Yeniçeriler” που διοργανώθηκε από τα Yıldız Teknik Üniversitesi (Κωνσταντινούπολη) και Akdeniz Üniversitesi (Αττάλεια) στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Απριλίου 2015.

 • Yannis Spyropoulos, “Decentralization of Political Power, Military Revolts, and the Question ofDemocratizationin the Ottoman Empire: The Case of Crete, 1750-1826”, ανακοίνωση στο συνέδριο Church, Army, and Democracy in the Mediterranean, 1750-1860 που διοργανώθηκε από το Leverhulme Trust σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αθήνα στις 6-7 Μαρτίου 2015.

 • Yannis Spyropoulos, “Janissary Politics in the Ottoman Frontier: Crete, 1669-1826”, ανακοίνωση στο συμπόσιο “Halcyon Days in Crete IX: Political Thought and Practice in the Ottoman Empire”, που διοργανώθηκε από το Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. στο Ρέθυμνο στις 9-11 Ιανουαρίου 2015.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Το οθωμανικό φρούριο της Σπιναλόγκας», ομιλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Σπιναλόγκα, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης στην Ελούντα στις 23 Αυγούστου 2013.

 • Yannis Spyropoulos, “The Vaka-i Hayriye in Crete: The Many Aspects of a Military Reform on the Road to Modernity”, ανακοίνωση στο συνέδριο “Rethinking the Long 19th Century in the Ottoman Empire”, που διοργανώθηκε από το Ottoman Studies Group at Oxford σε συνεργασία με το Ertegun House και το Middle East Centre στο St. Antonys College (Oxford University) στην Οξφόρδη στις 11 Μαΐου 2013.

 • Yannis Spyropoulos, “Slaves and Freedmen in Early Ottoman Crete”, ανακοίνωση στο workshop “Atelier international sur l’esclavage dans l’Empire ottoman”, που διοργανώθηκε από το Centre d’Études Turques, Ottomans, Balkaniques et Centrasiatiques (CNRS-EHESS-Collège de France) στο Παρίσι στις 23 Νοεμβρίου 2012.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι και η μουσουλμανική κοινότητα της Κρήτης», ομιλία στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης Μπενάκη στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2012.

 • Γιάννης Σπυρόπουλος, «Το οθωμανικό φρούριο της Σπιναλόγκας από την κατάκτησή του (1715) μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα», ανακοίνωση στο «11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο», που διοργανώθηκε από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου στο Ρέθυμνο στις 21-27 Οκτωβρίου 2011.

 • Yannis Spyropoulos, “The Non-Military Functions of the Military of Crete, 1750-1826”, ανακοίνωση στο συνέδριο “2nd Ottoman History Workshop”, που διοργανώθηκε από το European University Institute στη Φλωρεντία στις 6 Ιουνίου 2011.

 • Yannis Spyropoulos, “Cretans and Muslims: The Janissaries of Crete and their Collective Identities (1750-1826)”, ανακοίνωση στο συνέδριο “Greek Experience under Ottoman Rule”, που διοργανώθηκε από το Program in Hellenic Studies του Πανεπιστημίου Princeton και το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη στις 25-27 Ιουνίου 2010.

 • Yannis Spyropoulos, “‘The Sultan Knows that the Claim of Being a Janissary is Widespread in Kandiye’: The Janissaries of Crete and their Identities (1750-1826)”, ανακοίνωση στο πλαίσιο του “RCAC Mini-Symposia: Provincial Officials in the Ottoman Empire during the Mid-18th and 19th Centuries: Formation, Functions, Identities”, που διοργανώθηκε από το Koç Research Center for Anatolian Civilizations στην Κωνσταντινούπολη στις 14 Μαΐου 2010.

 • Yannis Spyropoulos, “The Janissaries of Crete as a Military Unit and an Interest Group from the Second Half of the 18th Century to the Suppression of the Janissary Corps (1826)”, ανακοίνωση στο συνέδριο “Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans in the Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity”, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του “COST-Α35: ‘Tributary Empires Compared’ Action” (European Cooperation in Science and Technology) στη Ρώμη (Saxo Institute) στις 21-23 Απριλίου 2009.

       

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Διοργάνωση διήμερης διαδικτυακής επιστημονικής συνάντησης (workshop) με τίτλο “JANET: Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean.”, στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος ERC StG 2019 (αρ. Έργου 849911) με φορέα το Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2020.

 • Διοργάνωση (μαζί με τους Juliana Boycheva, Απόστολο Δελή, Μαρίνο Σαρηγιάννη και Τζελίνα Χαρλαύτη) διαδικτυακού σεμιναρίου για τη συγγραφή προτάσεων ERC, με τίτλο “ERC in the Humanities: Developing a Strategy for Success” με φορέα το Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. στις 20 Μαΐου 2020.

 • Διοργάνωση (μαζί με τους Αντώνη Αναστασόπουλο και Στέφανο Πούλιο) ημερίδας με τίτλο “Provincial Elites, Rural Relations and Taxation in the Seventeenth and Eighteenth-Century Balkans”, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στις 15 Απριλίου 2019.