Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Panayiota Mini, “Nikos Kazantzakis’ Unshot Adaptations of Don Quixote and Decameron: Studies on Images and Sound during Early Talking Cinema,” Classica Cracoviensia vol. 24 (2021): 81-102.

  • Παναγιώτα Μήνη
https://doi.org/10.12797/CC.24.2021.24.05