Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Islamic Tombstones of Rethymno, Crete
ISBN: 979-9759740510

A. Anastasopoulos, "Islamic Tombstones of Rethymno, Crete", στο , Common Cultural Heritage: Developing Local Awareness concerning the Architectural Heritage left from the Exchange of Populations in Turkey and Greece, επιμ. Sefer Güvenç, The Foundation of Lausanne Treaty Emigrants (LMV), Κωνσταντινούπολη 2005, 222-223.

  • Αντώνης Αναστασόπουλος