Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης και αξιολόγησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Μαρία Παπαδοπούλου, Γ. Σάρλας & Θ. Τσουράκης, ‘Αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης και αξιολόγησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής’, i-Teacher, 26 (2021), 279-292.

  • Μαρία Παπαδοπούλου