Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The role of spatial prepositions in the Greek lexicon of garments

Maria Papadopoulou, ‘The role of spatial prepositions in the Greek lexicon of garments’, E. Mocciaro & W. Michael (eds.), Toward a Cognitive Classical Linguistics: The Embodied Basis of Constructions in Greek and Latin, Warsaw: Walter de Gruyter (2019) 176-206.

  • Μαρία Παπαδοπούλου