Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Aca'ib - Occasional Papers on the Ottoman Perceptions of the Supernatural (Vol. 2)
Ηλεκτρονικό/η
ISBN: 2732-6659

Marinos Sariyannis (ed.), Aca'ib - Occasional Papers on the Ottoman Perceptions of the Supernatural2, Institute for Mediterranean Studies, 2021

Εκδόσεις ΙΜΣ

A Journal issued by the Research Project
GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvelous, and the Strange in Ottoman Mentalities
European Research Council Consolidator Grant 771766

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης