Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μία ἀριστοτελικὴ θεώρηση τῆς σχέσεως ἠθικῆς καὶ οἰκονομίας

Ελένη Κακλαμάνου, “Μία ἀριστοτελικὴ θεώρηση τῆς σχέσεως ἠθικῆς καὶ οἰκονομίας”, Θεολογία 92.1 (2021), 20-34

  • Ελένη Κακλαμάνου