Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εισαγωγή. Η ηθική Οικονομία του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα

Νίκος Ποταμιάνος, «Εισαγωγή», στο E.P. Thompson, Η ηθική Οικονομία του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου, Αθήνα 2020, 5-20

https://moral-economy.ims.forth.gr/?page_id=1329

  • Νίκος Ποταμιάνος