Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εισαγωγή. Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος. Θέατρο και κινηματογράφος στην Ελλάδα, 19ος-20ός αιώνας

Νίκος Ποταμιάνος, «Εισαγωγή», στο Ελίζα Άννα Δελβερούδη και Νίκος Ποταμιάνος (επιμ.), Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος. Θέατρο και κινηματογράφος στην Ελλάδα, 19ος-20ός αιώνας, Ρέθυμνο 2020, Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 7-15

  • Νίκος Ποταμιάνος