Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Land tenure structures and social protest in the Greek countryside during the first third of the 20th century

Dimitris Angelis Dimakis, "Land tenure structures and social protest in the Greek countryside during the first third of the 20th century", Balkanistic Forum 20 (2020),15-27

  • Δημήτρης Αγγελής Δημάκης