Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
«Δόμνα Σαμίου (Τα Αποκριάτικα, 1994)» και «Σάτιρα και λογοκρισία στο αθηναϊκό καρναβάλι του 19ου αιώνα»

Νίκος Ποταμιάνος, «Δόμνα Σαμίου (Τα Αποκριάτικα, 1994)» και «Σάτιρα και λογοκρισία στο αθηναϊκό καρναβάλι του 19ου αιώνα», στο Πηνελόπη Πετσίνη και Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.), Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα. Καχεκτική δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση, Αθήνα 2018, 486-489

  • Νίκος Ποταμιάνος