Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
‘Lettres de Paris’: La réception de l’art contemporain dans le champ de la critique d’art à Athènes dans l’entre deux-guerres

Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, «‘Lettres de Paris’: La réception de l’art contemporain dans le champ de la critique d’art à Athènes dans l’entre deux-guerres», στο Lucile Arnoux-Farnoux και Polina Kosmadaki (επιμ.), Le double voyage: Paris-Athènes, 1919 – 1939, πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη / Institute Française d'Athènes, 19 - 21Ιανουαρίου 2012), Αθήνα: École française d’Athènes, 2018, 107-119.

  • Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος