Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Towards the assessment of soil-erosion-related c-factor on European scale using google earth engine and sentinel-2 images

Alexakis, D.D., Manoudakis, S., Agapiou, A., Polykretis, C., (2021). Towards the assessment of soil-erosion-related c-factor on European scale using google earth engine and sentinel-2 images, Remote Sensing, 13(54), 5019

The main objective of this study is to explore the capabilities of GEE to effectively estimate C-factor related to land cover on a European scale by using NDVI data products from Sentinel-2 satellite images.

  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Χρήστος Πολυκρέτης
https://doi.org/10.3390/rs13245019