Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο Ελληνικός Στόλος κατά την Επανάσταση

K.Γαλάνη, «Ο Ελληνικός Στόλος κατά την Επανάσταση» O Ναυτικός Αγώνα 1821, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα, 2021

  • Κατερίνα Γαλάνη