Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το αμείλικτον της αληθείας κάτοπτρον
ISBN: 978-618-85607-4-1

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, Το αμείλικτον της αληθείας κάτοπτρονΗ συμβολή του Άγγελου Βλάχου στη διαμόρφωση του νεοελληνικού θεάτρου, Εκδόσεις Αμολγός, Αθήνα 2022

Στόχος της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει τη συμβολή του Άγγελου Βλάχου στη διαμόρφωση του νεοελληνικού θεάτρου από τα μέσα του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Πρόσωπο κομβικής σημασίας στην ανάπτυξη και θεμελίωση του θεάτρου της εποχής του, γνωστός για την πολυσχιδή δράση του στην πολιτική και στη φιλολογία, έχει εγγραφεί στις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας και του θεάτρου κυρίως για δύο σταθμούς στην πορεία του: τη συγγραφή της μονόπρακτης κωμωδίας η Κόρη του παντοπώλου (1865) και την περίφημη διαμάχη του με τον Εμμανουήλ Ροΐδη το 1877. Αν και το πεζογραφικό του έργο έχει ερευνηθεί σε σημαντικό βαθμό, απουσιάζουν εργασίες που να καθιστούν γνωστό το θεατρικό, πρωτότυπο και μεταφραστικό, έργο του καθώς και την καίρια συμμετοχή του στην οργάνωση και εδραίωση της νεοελληνικής σκηνής. Σκοπός λοιπόν του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τη συνολική προσφορά του Βλάχου στον τομέα του θεάτρου, εστιάζοντας στο πολύπτυχο και πολυποίκιλο θεατρικό, μεταφραστικό, θεωρητικό και οργανωτικό του έργο στο μεταίχμιο δύο αιώνων.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη