Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Commodities in History: Theoretical Reflections and Empirical Case Studies View file
Ηλεκτρονικό/η
ISBN: 978-618-85195-5-8

Carmona-Zabala, Juan (ed.) Commodities in History: Theoretical Reflections and Empirical Case Studies. Institute for Mediterranean Studies - IMS, 2023

Εκδόσεις ΙΜΣ

  • Juan Carmona-Zabala